Sempozyum Detayları

Sempozyum Tarihi
7. Multidisipliner Tiroid Kanseri Sempozyumu, 1 Ekim 2022 tarihinde Ankara Üniversitesi Abdülkadir Noyan salonunda gerçekleştirilecektir.
Sempozyum Dili
Sempozyum dili Türkçe’dir.
Katılım Belgesi
Katılım belgeleri sempozyum sonrasında mail olarak gönderilecektir.

Davet Mektubu
Kayıt işlemlerini yaptırmış tüm katılımcılara, talep ettikleri takdirde davet mektubu gönderilecektir. Bu mektup, sadece katılımcıların kurumlarından izin almasına yardımcı olmak amacını taşımaktadır.